Entrades amb l'etiqueta ‘carnet’

Renovar el carnet sense anar a les oficines de la DGT

dimecres, 15/12/2010

El nou reglament que va entrar en vigor el passat maig permet renovar el carnet de conduir sense necessitat  d’acudir a les oficines de trànsit, ja que les taxes es podran abonar  en els mateixos centres en què se superi l’examen psicotècnic. Gràcies a  aquesta modificació, el mateix dia que se superi aquesta prova per  renovar la llicència, si es té carnet i no s’ha esgotat el saldo de  punts, el centre lliurarà un document provisional a l’usuari perquè  pugui conduir durant 90 dies fins que la Fàbrica Nacional de Moneda i  Timbre enviï el carnet definitiu al seu domicili.

El  Govern calcula que, en permetre als centres psicotècnics que gestionin  la pròrroga de la vigència dels permisos o llicències de conducció, quan  així ho demani l’interessat, els conductors estalviaran un total de 7,2  milions d’euros i 3.600.000 hores en concepte de desplaçaments, ja que  es reduiran les cues a les oficines de Trànsit.

Amb  el nou canvi, les gestions es podran realitzar per via telemàtica, de  manera que els centres connectats a la Direcció General de Trànsit (DGT)  no tindrien per què cobrar una quantitat addicional per aquest tràmit. A  més, els centres de reconeixement hauran de remetre per via telemàtica  al Registre de conductors i infractors els historials clínics en els  quals es recolzen els informes d’aptitud psicofísica al moment de  realitzar l’examen, de manera que el Govern podrà constatar que els  informes són el resultat “d’una exploració completa de l’estat de salut  de l’afectat”.

Aquest nou reglament simplifica els  tràmits administratius que comporta l’exigència de l’informe d’aptitud  psicofísica per poder obtenir els permisos i llicències de conducció. Es  preveu també que els centres puguin contractar amb una clínica la  prestació de serveis d’oftalmologia, en lloc d’haver de comptar amb un  metge oftalmòleg en el centre. També es crea la figura del director  facultatiu, que serà el responsable de la signatura de l’informe  d’aptitud psicofísica en aquells supòsits en què el director del centre  no reuneixi la consideració de facultatiu.

Els  informes d’aptitud psicofísica s’hauran emetre en format telemàtic de  manera immediata al Registre de conductors i infractors, així com els  historials clínics en els quals es recolzen els informes d’aptitud  psicofísica. Els informes d’aptitud psicofísica tindran efecte a tot el  territori nacional, mentre que en l’actualitat només podien tenir efecte  en la província on estigués ubicat el centre.

Així que ja ho sabeu, si us cal renovar el carnet, no cal moure’s de casa.