LA COMUNITAT EDUCATIVA DEFENSA EL DRET A L’EDUCACIÓ UNIVERSAL

 

La CME participa a la tancada de la Coordinadora de les AMPA de Gràcia

La defensa del dret a l’educació ha estat i és un dels temes destacats per la ciutadania catalana durant aquesta setmana. Enguany han coincidit la 13a edició de la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació (SAME) amb la Setmana de lluita per l’educació pública. Aquest fet posa de manifest que lluny d’aproximar-nos al plantejat pels Objectius del Mil·lenni de cara al 2015 -garantir que tots els nens i nenes acabin un cicle complert d’ensenyament primari i eliminar la desigualtat de gènere en l’ensenyament primari i secundari- la realitat va en la direcció contrària. L’accés a una educació de qualitat està avui en entredit no només als països empobrits sinó també a casa nostra on les retallades en aquesta política pública es tradueixen en un desmantellament d’aquesta, fet que òbviament té i tindrà un impacte directe en el futur de la nostra societat.

Ahir la taula debat organitzada a la tancada de la Sedeta per la Coordinadora d’AMPA de Gràcia analitzava la preocupant situació de l’educació pública a Catalunya. Però també es va voler recordar que la defensa de l’educació ha de ser una lluita universal, ja que és responsabilitat de tots i totes aconseguir que els 61 milions de nens i nenes que no assisteixen a l’escola primària arreu del món vegin garantit el seu accés a l’educació.

Aquest va ser el paper de la Campanya Mundial per l’Educació (CME) en aquesta taula, alhora que posava l’accent en el tema d’enguany: la importància del professorat a l’hora de garantir aquest dret. Al món manquen 1,7 milions de docents per aconseguir una educació primària universal.

La CME va fer públiques també durant la sessió les seves demandes al govern:

1 – Que els governs a nivell local i global treballin per assegurar el dret a una educació de qualitat per a tothom.

2 – Que donin importància a la professió docent, dotant de pressupost aquestes polítiques i fomentant la formació dels mestres  i les mestres. D’ells i elles depèn que tots puguem aprendre i que sortim de l’escola amb les habilitats bàsiques per gaudir del nostre entorn.

3 – Que el nostre govern es comprometi més amb la lluita contra la pobresa, no trenqui el seu compromís amb l’Ajuda Oficial al Desenvolupament i amb aconseguir que l’accés a una educació de qualitat sigui una realitat per a totes les persones del món.

Finalment un cop més la comunitat educativa es posava d’acord des del ferm convenciment que la situació del dret a l’educació és crítica i que no podem permetre més passes enrere, així que tots i totes junts podem i hem de defensar aquest dret universal.

La CME és una Coalició Internacional d’ ONG, sindicats del món educatiu, centres escolars i moviments socials de tot tipus, compromesos amb el dret a l’educació. Aquesta coalició neix amb l’objectiu d’exigir i responsabilitzar als governs de l’accés i compliment del dret a l’educació de tots i totes, reflectit pràcticament a totes les declaracions, fòrums i cimeres internacionals. La CME promou l’educació com un dret humà bàsic.

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús