Comunicat: #PrimaveraValenciana i primaveravalenciana.com

I ara vénen les explicacions: jo vaig escriure el primer tuit que portava com a hashtag #PrimaveraValenciana. El vaig escriure el 18 de febrer de 2012 i el HT no es va fer Trènding Tòpic fins al dia 20. Això no significa que jo siga l’inventor de la mobilització que s’ha produït a València aquesta setmana: no estic insinuant això, no estic penjant-me cap medalla. El capítol de la història del País Valencià que hem escrit els ciutadans i ciutadanes aquestos dies no està signat amb noms i cognoms, i menys encara amb sigles ni amb colors.

El que sí que és de veres és que quan vaig escriure eixe tuit jo estava treballant en un article que portava per títol “Primavera Valenciana”: anava a ser el primer post en el meu blog personal del Diari Ara (que aniré actualitzant a partir d’aquesta nit, gràcies d’avantmà a tots aquells que em llegireu!). Si no vaig publicar abans l’article és perquè encara no tenia la contrasenya ni l’usuari per administrar aquest blog: me’ls han enviat per correu electrònic avui mateix. No és casualitat: el Diari Ara es distribuïrà al País Valencià a partir del 26 de febrer i els responsables del periòdic volien comptar amb col·laboradors d’ací, que explicaren causes, atzars i lluites des d’una perspectiva valenciana. Ahir mateix els vaig enviar als responsables del diari les fotos, la biografia i un text de presentació per al blog: per tant, era impossible haver-lo publicat abans, però estava redactat des del dia 18 de febrer, que és quan vaig escriure el tuit: Vos tenim preparada una #PrimaveraValenciana, que vos aneu a cagar!

Paral·lelament, parlant amb el meu amic i company de batalles Ricard Chulià, li vaig enviar l’article perquè em donara la seua opinió. Li va encantar. Com haureu pogut comprovar els que l’heu llegit, es tracta d’un inventari de greuges i arguments en contra de les polítiques autoritàries, balafiadores i repressives del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (sic). Mentre comentàvem el text, se’ns va acudir la idea de fer una plataforma de denúncia online, una web on estigueren reunides totes les corrupteles, incompliments pressupostaris i mangarrufes dels nostres governants, on tothom poguera participar obertament i penjar els seus comentaris crítics. Aleshores ell s’encarregà de comprar el domini www.primaveravalenciana.com eixa mateixa nit.

El dia 20 de febrer òbric el meu compte de twitter i m’adone que #primaveravalenciana és TT a nivell mundial. Al·lucinant! Milers i milers de persones estan tuitejant la seua indignació amb un HT que se m’ha acudit a mi per tal de posar negre sobre blanc tota la corrupció i negocis tèrbols del PP. De categoria, la gent vol queixar-se!

Ricard Chulià és el secretari local de Compromís a Torrent, i és el meu amic des de que tenim dos anys. Aquesta web, tot i que òbviament comparteix molts dels arguments crítics amb Compromís (en realitat, comparteix molts principis amb tots els partits a l’esquerra del PP i amb els moviments socials valencians), és una plataforma apartidista. Insistisc: sense sigles, sense logos. Tots i totes podeu participar: aportant idees, enviant denúncies. Esteu convidats!

Crec que és evident que una persona pot militar en un partit polític i, paral·lelament, formar part d’iniciatives transversals i obertes, del teixit associatiu progressista del nostre País. ¿O no hi ha gent d’Esquerra Unida, Esquerra Republicana o PSOE a títol individual dins del moviment 15M o dins d’associacions cíviques com ara Escola Valenciana o Acció Cultural? Guillem Chulià, el germà de Ricard, és webmàster de Compromís: gestiona els hostings i ha dissenyat i manté diverses planes webs del partit. Amablement, ens va cedir el hòsting on està albergada la pàgina web de Compromís per al nostre projecte: eixa és tota la vinculació de Compromís amb www.primaveravalenciana.com.

Espere que els diputats, els alcaldes, els regidors, els militants i els simpatitzants de Compromís participen en el nostre projecte crític, aportant denúncies i comentaris constructius. I que també ho facen els membres d’altres partits que, com nosaltres, estiguen cansats de les actituds antidemocràtiques del Partit Popular. I sobretot, sobretot, volem que els ciutadans i ciutadanes del País Valencià estiguen orgullosos d’allò que els mitjans de comunació estatals i internacionals diguen de nosaltres.

Ha arribat el moment d’arremangar-nos la camisa i posar-nos a treballar tots junts.

El futur és patrimoni de qui creu en el present.

Benviguda siga la #PrimaveraValenciana.

info@paualabajos.cat

 

NOTA: Acabem d’assebentar-nos, gràcies a un comentari d’Israel Blasco, que David Meseguer, amb el compte de twitter @DavidMeseguer, va fer el primer tuit (teniu la captura més avall) on apareix el hashtag #PrimaveraValenciana. En el moment que va penjar el tuit jo no el seguia ni a ell ni a cap de les tres persones que el van retuitejar. Vull dir amb això que no vaig copiar-lo, sinó que tinguérem la mateixa idea simultàniament: m’imagine que molts valencians i valencianes pensàrem després de les primeres mobilitzacions que alguna cosa estava agitant-se socialment i que ens encantaria “importar” les “primaveres àrabs” al nostre territori. No he volgut atribuir-me l’autoria ideològica del moviment social en cap moment: això queda patent des del el primer paràgraf d’aquest comunicat. I si m’he auto-identificat com a creador del hashtag i he explicat la història de l’article d’opinió i la pàgina web primaveravalenciana.com ha sigut per respondre a les difamacions de Intereconomia sobre el paper de la Coalició Compromís com a impulsora de la iniciativa. També cal afegir, sense ànims de polemitzar, que el tuit que jo marque, en primera instància, com a iniciador del Hashtag tenia més de 300 retuits el dia 19 de febrer (ara mateix són incomptables), la qual cosa em porta a pensar que fou l’espurna que encengué la pólvora. No pretenc posar-li portes al camp: el més important no és el nom (el nom no fa la cosa). El més important és el moviment social sense precedents que està bullint en aquest País, ara i ací. Insistisc: benvinguda siga la Primavera Valenciana.

 


 

 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL COMUNICADO

Y ahora vienen las explicaciones: yo escribí el primer tuit que utilizaba como hashtag #PrimaveraValenciana. Lo escribí el 18 de febrero de 2012 y el HT no se hizo Trending Topic hasta el día 20. Eso no significa que yo sea el inventor de la movilización que se ha producido en València esta semana: no estoy insinuando eso, no estoy colgándome ninguna medalla. El capítulo de la historia del País Valenciano que hemos escrito los ciudadanos y ciudadanas los últimos días no está firmado con nombres y apellidos, y menos todavía con siglas ni colores.

Lo que sí que es verdad es que cuando escribí ese tuit yo estaba trabajando en un artículo titulado “Primavera Valenciana”: iba a ser el primer post en mi blog personal del Diari Ara (que iré actualizando a partir de esta noche, gracias de antemano a todos aquellos que me leeréis!). Si no publiqué antes el artículo es porque todavía no tenía ni la contraseña ni el usuario para administrar este blog: me los han enviado por correo electrónico hoy mismo. No es casualidad: el Diari Ara se distribuirá en el País Valenciano a partir del 26 de febrero y los responsables del periódico querían contar con colaboradores de aquí, que explicaran causas, azares y luchas desde una perspectiva valenciana. Ayer mismo les envié a los responsables del diario las fotos, la biografía y un texto de presentación para el blog: por lo tanto, era imposible haberlo publicado antes, pero estaba redactado desde el día 18 de febrero, que es cuando escribí el tuit: “Os tenemos preparada una #PrimaveraValenciana que os vais a cagar!”

Paralelamente, hablando con mi amigo y compañero de batallas Ricard Chulià, le envié el artículo para que me diera su opinión. Le encantó. Cómo habréis podido comprobar los que lo hayáis leído, se trata de un inventario de agravios y argumentos en contra de las políticas autoritarias, malversadoras y represivas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (sic). Mientras comentábamos el texto, se nos ocurrió la idea de hacer una plataforma de denuncia online, una web donde estuvieran reunidas todas las corruptelas, incumplimientos presupuestarios y trapicheos de nuestros gobernantes, donde todo el mundo pudiera participar abiertamente y colgar sus comentarios críticos. Así que él se encargó de comprar el dominio www.primaveravalenciana.com esa misma noche.

El día 20 de febrero abro mi cuenta de twitter y me doy cuenta que #primaveravalenciana es TT a nivel mundial. ¡Alucinante! Miles y miles de personas están tuiteando su indignación con un HT que se me ha ocurrido a mí con el objetivo de poner negro sobre blanco toda la corrupción y negocios turbios del PP. ¡Maravilloso, la gente quiere quejarse!

Ricard Chulià es el secretario local de Compromís en Torrent, y es mi amigo desde que tenemos dos años. Esta web, aunque obviamente comparte muchos de los argumentos críticos de Compromís (en realidad, comparte muchos principios con todos los partidos a la izquierda del PP y con los movimientos sociales valencianos), es una plataforma apartidista. Insisto: sin siglas, sin logos. Todos y todas podéis participar: aportando ideas, enviando denuncias. ¡Estáis invitados!

Creo que es evidente que una persona puede militar en un partido político y, paralelamente, formar parte de iniciativas transversales y abiertas, sumarse al tejido asociativo progresista de nuestro País. ¿O no hay gente de Izquierda Unida, Esquerra Republicana o PSOE a título individual dentro del movimiento 15M o dentro de asociaciones cívicas como por ejemplo Escola Valenciana o Acció Cultural? Guillem Chulià, el hermano de Ricard, es webmàster de Compromís: gestiona los hostings y ha diseñado y mantiene varias páginas webs del partido. Amablemente, nos cedió el hòsting dónde está albergada la página web de Compromís para nuestro proyecto: esa es toda la vinculación de Compromís con www.primaveravalenciana.com.

Espero que los diputados, los alcaldes, los concejales, los militantes y los simpatizantes de Compromís participen en nuestro proyecto crítico, aportando denuncias y comentarios constructivos. Y que también lo hagan los miembros de otros partidos que, como nosotros, estén cansados de las actitudes antidemocráticas del Partido Popular. Y sobre todo, sobre todo, queremos que los ciudadanos y ciudadanas del País Valenciano estén orgullosos de lo que los medios de comunación estatales e internacionales digan de nosotros.

Ha llegado el momento de vestirnos con el traje de faena y ponernos a trabajar todos juntos.

El futuro es patrimonio de quien cree en el presente.

Bienvenida sea la #PrimaveraValenciana.

 

info@paualabajos.cat

 

NOTA: Acabamos de comprobar, gracias a un comentario de Israel Blasco, que David Meseguer, con la cuenta de twitter @DavidMeseguer, hizo el primer tuit (tenéis la captura más abajo) donde aparece el hashtag #PrimaveraValenciana. En el momento que colgó el tuit yo no lo seguía ni a él ni a ninguna de las tres personas que lo retuitearon. Quiero decir con esto que no le copié, sino que tuvimos la misma idea simultáneamente: me imagino que muchos valencianos y valencianas pensamos tras las primeras movilizaciones que algo estaba agitándose socialmente y que nos encantaría “importar” las “primaveras árabes” a nuestro territorio. No he querido atribuirme la autoría ideológica del movimiento social en ningún momento: eso queda patente desde el el primer párrafo de este comunicado. Y si me he autidentificado como creador del hashtag y he explicado la historia de mi artículo de opinión y la página web primavera.com ha sido para responder a las difamaciones de Intereconomia sobre el papel de la Coalició Compromís como impulsora de la iniciativa. También hace falta añadir, sin ánimos de polemizar, que el tuit que yo marco, en primera instància, como iniciador del hashtag tenía más de 300 retuits el día 19 de febrero (ahora mismo son incontables), lo cual me lleva a pensar que fue la chispa que encendió la pólvora. No pretendo ponerle puertas al campo: lo más importante no es el nombre (el nombre no hace la cosa). Lo más importante es el movimiento social sin precedentes que está hirviendo en este País, ahora y aquí. Insisto: bienvenida sea la Primavera Valenciana.

 

25 comentaris

 • #PrimaveraValenciana y las RRSS « Blog de Teresa Díez

  22/02/2012 0:51

  […] Pau Alabajos explica con más detalle el asunto del nacimiento del hastdag Share this:CompartirCorreo electrónicoFacebookTwitterLinkedInImprimirMe gusta:Me gustaSé el […]

 • Paco

  22/02/2012 12:37

  Muy claro y conciso. Pero a la peperrada conspiranoica les va a dar igual. Ya tienen una excusa para no reconocer sus muchas culpas en el asunto diciendo que son victimas de un complot, y no la soltaran. Es lo mejor, de hecho, lo unico que saben hacer. lo aprendieron de sus papas, aquellos que se quejaban del contubernio judeomasonico-comunista.

 • Nonamed

  22/02/2012 14:09

  Cuidadín porque en Interlobotomía están intentando desprestigiar el movimiento en base al tema del dominio …

 • Pepe.

  22/02/2012 15:20

  Ya,ya. Se te ve el “valencianismo” que derrochas. Amigo, esto no se lo cree nadie. Bueno si, tus amigos de andanzas. Y déjanos a los valencianos vivir en paz. Vete a Cataluña que estamos cansados de estas cosas.

 • miguel

  22/02/2012 15:55

  Defen un poquet més lo valencià i menos lo de nord

 • miguel

  22/02/2012 15:55

  DEFEN UN POQUET MÉS LO VALENCIÀ I MENOS LO DEL NORD, FES EL FAVOR

 • Israel Blasco

  22/02/2012 16:27

  Pau, hi ha una cosa que no em queda clara. Dius que no has rebut la contrasenya fins avuí mateix (que supose és el dia 22), però l’article anterior té data del dia 21. No dic que no siga de veres, però és tot un embolic. Si ho pots aclarir, millor. Gracies.

  Enhorabona per l’article i per la col·laboració al diari.

  ps: per mi, continua defenent lo valencià tal i com ho has estat fent fins ara, que dona gust poder comptar amb artistes com tu.

 • Pau Alabajos

  22/02/2012 16:34

  Hola, Isarel. L’article està publicat a les 0:38 del dia 22. És a dir, 40 minuts després de la mitjanit del dia 21. Vaig haver d’escriure el comunicat a corre-cuita perquè van aparéixer informacions incorrectes a Intereconomia i La Paella Rusa. Els dos articles estan penjats amb molt poc interval de temps: el dia 21 em donen les claus i penge l’article que tenia escrit des del dia 18. I automàticament em pose a escriure el comunicat en resposta a les falses acusacions. Arribe 40 minuts tard perquè no siga un article del dia 21! :) Espere haver-te aclarit la inconcreció! :) Gràcies per les teues paraules i el teu suport! Salutacions

 • Israel Blasco

  22/02/2012 16:39

  Ok Pau, ja ha quedat tot clar. Estàs perdonat!
  I ànims, molts ànims i molta paciència…

 • Israel Blasco

  22/02/2012 17:19

  Una cosa Pau, crec que no pots atribuir-te l’autoria del HT. El primer a escriure-ho al twitter va ser David Meseguer el dia 16. Ací va l’enllaç: https://twitter.com/#!/search/realtime/%23primaveravalenciana%20until%3A2012-02-18

  Al cap i la fi, dóna un poc igual. De fet ve a demostrar que els inicis del HT son independents de Compromís. Atra cosa és que Ricard Chulià/Compromís ho hagen sabut aprofitar molt bé. Un gran punt per a ells.

  Salutacions

 • Pau Alabajos

  22/02/2012 20:37

  Tota la raó, Israel. Acabe de comprovar-ho i sense dubte, el de David Meseguer és el primer tuit que inclou el hashtag #PrimaveraValenciana. Fins que tu no m’ho has dit jo no en tenia constància! He de dir que jo no era fòllower seu ni de cap de les 3 persones que retuitegen el HT inicialment (vull dir amb això que els dos vam tindre la mateixa idea paral·lelament): ara el seguisc i ja m’he posat en contacte amb David per reconéixer-li haver sigut el primer i he fet un tuit obert on ho dic públicament perquè quede clar: el primer tuit amb el HT #PrimaveraValenciana és del 16 de febrer! Supose que molts valencians i valencianes teníem ganes “d’importar” les “primaveres àrabs” a casa nostra!

 • Vicent Gisbert i Soto

  22/02/2012 21:26

  Molt bé Pau!! Gràcies pels aclariments, així ja se’ls podrà callar la boca a tota esta gentol·la.
  També dir que m’alegra poder vore el poble valencià en moviment, semblava que a la gran majoria no li importava la situació però em pogut comprovar que no és així. I seguirem fent-ho vore al carrer dia rere dia fins a obtenir resultats.

 • Guillem

  23/02/2012 2:23

  Miguel, que no hayas estudiado filología te quita una parte importante de tu derecho a quejarte sobre cómo escribe la gente, más cuando ya conocemos de sobra los argumentos de gente que acusa a los catalanes de usar castellanismos como “patata” cuando vosotros decís “menos”. Yo no escribo valenciano por respeto, porque admito que no lo escribo como lo hablo, y me voy a reservar el derecho a seguir diciéndote que me parece una estupidez venir aquí a sacar esos temas.

  Pau ha usado la lengua para algo útil al margen de las disputas sin sentido, y lo que es mejor: atreviéndose a escribir en valenciano. Ha sido diáfano y sincero (o eso parece). Por favor, dejad ya el temita valenciano/catalán que estáis quedando como paletos por hablar como os da la gana.

 • PepitoLosPalotes

  23/02/2012 12:09

  No parece que sea una pagina libre donde compartir. Porque he publicado esto:

  “Con más de 150 años, el I.E.S Luís Vives es un instituto que no solo conserva el
  frescor en la piedra de sus paredes.
  Después de haber sido pionero en impartir la ESO en Valencia, continua hoy en
  día pendiente de todas las novedades y mejoras educativas, por eso es uno de los
  institutos con más opciones a elegir para que el alumno pueda escoger lo que más
  le convenga.
  Posee una gran variedad de bachilleres entre los cuales destaca el artístico, considerado como el mejor de toda Valencia, y el escénico, no muy común en otros
  centros.
  En el Luís Vives no solo se dan clases, todos los trimestres los profesores organizan
  charlas, concursos, excursiones o talleres para informar y crear interés en los alumnos, la excursión tecnológica a Barcelona, el viaje a Londres, la visita anual de algún
  importante escritor, el concurso literario o el taller de la máscara del amor son solo
  unos pocos ejemplos. No nos podemos olvidar del equipo de mediación, formado
  por alumnos que se reúnen con el propósito de acabar con los enfrentamientos, peleas y diferencias que puedan existir entre otros alumnos.
  El Luís vives es un instituto que no solo se preocupa por sus alumnos, sino que se
  pone en su lugar e intenta hacer de esta etapa de la vida un momento agradable
  que recodar en el futuro.
  Diana Gavrysh
  Penelope Franco”
  Fuente: http://luisvives.edu.gva.es/file.php/1/Periodico4oA_red.pdf

  Y no aparece por ningun lado… :(

 • Escolar.net » Las mentiras sobre la “primavera valenciana”

  23/02/2012 12:16

  […] información sobre primaveravalenciana.com y el origen del nombre del […]

 • som rialla

  23/02/2012 15:12

  Prodries llevar de la foto el twit de policiaindignado. És més aliment per als que intenten desprestigiar aquest moviment.

 • martin abogado

  24/02/2012 2:48

  Cuando en el último año se han celebrado 2 elecciones democráticas en Valencia, decir que hay que buscar la democracia en la calle como en las Dictaduras árabes, es valorar muy poco la Democracia.

 • Pep Raó Rubí

  26/02/2012 0:42

  Las desgracias unen mucho.

 • Pep Raó Rubí

  26/02/2012 0:44

  Esto es insoportable ya,¿democracia?democracia para qué,para poder votar y el que sale trinca,para poder manifestarnos por las calles ¿y qué? si no hacen caso,esto en vez de democracia es una memocracia,¿os podéis imaginar la cantidad de chupópteros que se han incrementado desde la muerte de Franco entre políticos y funcionarios que pagamos todos nosotros?

 • Boixus

  14/03/2012 1:50

  Companys, com ja es comença a notar, per ací entra molt de fatxa blaver peperot maleducat. Feu-vos un favor i per una bona salut mental i per no desprestigiar aquest diari, no els contesteu, ni cas. I encara que dir-ho semble políticament incorrecte, els escrits en castellà se’ls poden estalviar, que ací es parla, es xerra i s’escriu en català-valencià-balear.

 • jordi teixidó

  27/03/2012 22:23

  35 segons de vídeo animació per compartir
  http://vimeo.com/39289608

 • Aquest ofici no és per a cínics « Una història que contar

  28/09/2012 0:45

  […] febrer de 2012. Ha passat més de mig any. Imagineu. La gènesi d’aquesta etiqueta l’ha explicada clarament Pau Alabajos i no cal afegir […]

 • paris escorts

  21/01/2013 22:42

  Podría estar bien que ponga algo sobre esto en mi pequeño blog personal, si he puesto una referencia a blogspersonals.ara.cat?

 • La manipulación periodística en torno a la Primavera Valenciana | lalibreriadekurtz.com/blog

  31/03/2014 21:06

  […] el cantautor valenciano Pau Alabajos, uno de los primeros que acuñó esta denominación, da su versión (el texto está escrito en valenciano y castellano). Por otro lado, es cierto que Compromís […]

 • La manipulación periodística en torno a la Primavera Valenciana :

  17/06/2014 19:53

  […] el cantautor valenciano Pau Alabajos, uno de los primeros que acuñó esta denominación, da su versión (el texto está escrito en valenciano y castellano). Por otro lado, es cierto que Compromís […]

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús