Em poden acomiadar en tornar a la feina després de la baixa maternal? M´ofereixen la màxima indemnització… Marta (Ponts, La Noguera)

A menys que el treballador o treballadora accepti el contrari, no es pot procedir a l’acomiadament, ni tan sols abonant una indemnització igual o superior al que marca la llei per a l’acomiadament improcedent (45 dies per any treballat fins al 12 de febrer de 2012 i 33 dies per any treballat pels contractes posteriors)

Segons la Disposició Adicional Decimotercera de la LO 3/2007, de 22 de març, d’Igualtat efectiva entre homes i dones, serà nul l’acomiadament en els següents supòsits:

 c) El dels treballadors després d’haver-se reintegrat al treball en finalitzar els períodes de suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment o paternitat, sempre que no hagin transcorregut més de nou mesos des de la data de naixement, adopció o acolliment del fill .

És a dir, en totes aquestes situacions derivades de la maternitat (embaràs, baixa per risc, permís de lactància, reincorporació fins als nou mesos, reducció de jornada fins als 12 anys, excedències fins a tres anys)  l’empresa hauria readmetre el treballador  o treballadora. Una altra cosa són els acomiadaments per causes disciplinàries o econòmiques, quan l’empresa pot acreditar que es troba en una situació de pèrdues continuades, que seràn objecte d’estudi en un altre post.

Per tant, Marta, si no vols, no et mous del teu despatx. I si l´empresa, tot i així, opta per l’acomiadament, disposes de vint dies hàbils per tal d’impugnar la decisió de l´empresa, que acabarà en una negociació prèvia obligatòria al procés judicial.

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús