Arxiu del mes: abril 2016

Què podem fer en cas d´assetjament laboral o “moobing”?

dimecres, 6/04/2016

Estic patint un procés d´assetjament laboral que ha derivat en una baixa per ansietat d´un any de durada i diversos ingressos psiquiàtrics. Hores d´ara, em fa pànic haver de tornar a la feina. Em llencen la meva feina a la brossa, m´obliguen a fer tasques impossibles i de qualificació inferior, pateixo agressiones verbals continuades davant dels companys, als quals se´ls ha prohibit adreçar-se a mi, reunions en les quals em ridiculitzen a primera hora del matí… Tot perquè acabi marxant i renunciant a la meva indemnització de 20 anys d´antiguitat.

Quines opcions legals tinc? 

Victòria. Barcelona.

L’assetjament laboral, més conegut com a “moobing”, és el tracte hostil o vexatori al qual és sotmesa una persona en l’àmbit laboral, de forma sistemàtica i continuada, arribant a provocar-li problemes psicològics i professionals. Depenent de la gravetat, durada i intensitat de l’assetjament, disposem de diverses opcions:

1. Interposar demanda al Jutjat del Social, d’acord amb l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors, sol·licitant l’extinció del contracte per voluntat del treballador, per vulneració de la seva dignitat. En tals casos, el treballador tindrà dret a les indemnitzacions previstes per a l’acomiadament improcedent, més una compensació pels danys soferts. La premeditació amb què les empreses actuen en aquests supòsits és considerada causa suficient de resolució del contracte a instàncies del treballador, sobretot si acaba afectant la salut i deriva en situacions flagrants de baixa per incapacitat temporal.

2. Denúncia per la via penal. Segons l’article 173 del Codi Penal vigent, el que infligís a una altra persona un tracte degradant, menyscabant greument la seva integritat moral, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys. I amb la mateixa pena seran castigats els que, en l’àmbit de qualsevol relació laboral o funcionarial i prevalent-se de la seva relació de superioritat, realitzin contra un altre de forma reiterada actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposin greu assetjament contra la víctima.

3. En qualsevol dels casos, és recomanable posar els fets en coneixement de l’Inspecció de Treball per tal que inici el corresponent expedient, ja que moltes vegades aquestes conductes formen part de la dinàmica de l’empresa i no afecten només a un sol treballador. Si l’empresa té coneixement d’un cas d’assetjament, està obligada a prendre mesures, ja que pot ser sancionada per la seva passivitat. Tota empresa està obligada a protegir la salut dels seus empleats. És important recollir totes les proves possibles (documentació, testimonis, gravacions, missatges de Whatsapp … entre d´altres)

4. Mediació laboral. Aquesta opció, voluntària, serà contemplada en el proper post la setmana vinent.