Arxiu del mes: agost 2018

El nou permís de paternitat de cinc setmanes, pels nascuts a partir del 5 de juliol de 2018!

dilluns, 27/08/2018

A partir del 5 de juliol de 2018, el permís de paternitat, que fins ara era de quatre setmanes, s´ha vist ampliat en una setmana més pels nens nascuts des d´aquesta data. Per tant, els nous pares poden sumar aquestes cinc setmanes al permís de naixement, de dos o quatre dies segons sigui necessari el desplaçament i segons determinin els Convenis.

Els pares de bessons poden ampliar aquest permís en dos dies més, i en quatre dies més els pares de trigèmins.

Recordem que, segons la recent doctrina del Tribunal Suprem, el permís s´ha d´iniciar sempre en dia laborable, no és obligatori gaudir-ho de manera inmediata després del part ni de manera simultània al permís de maternitat, s´ha de realitzar de manera continuada excepte la darrera setmana, no es perd per estar de vacances i és compatible amb la reducció de jornada, amb el permís de lactància. i amb el fet de que la mare cedeixi al pare una part de la seva baixa maternal.

I no hem d´oblidar també que el pare té la mateixa protecció contra l´acomiadament en aquest període, el qual es considera nul, que la mare durant el permís de maternitat.

També, a partir d´ara la Llei de Pressupostos amplía la deducció per maternitat a l´I.R.P.F. fins als tres anys, la qual es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d´infants o centres d’educació infantil autoritzats. Ara bé, no es podrá sol.licitar l´abonament anticipat d´aquesta deducció, tal i com sí es pot demanar dels primers 1.200 euros de deducció. Per últim, la Llei de Pressupostos millora les deduccions anticipades per discapacitat i família nombrosa.

En el cas de la deducció per família nombrosa, la modificació procedeix a incrementar aquesta fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. Respecte les deduccions per persones amb discapacitat a càrrec, la modificació suposa l’extensió dels supòsits als quals es venia aplicant, afegint la deducció per cònjuge no separat legalment quan aquest sigui una persona amb discapacitat que no disposi de rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, ni generi el dret a les deduccions per ascendent o descendent amb discapacitat previstes en la normativa de l’IRPF. L’import de l’abonament mensual serà de 100 euros

Petits avenços, molt petits, molt a poc a poc, i ens falta molta, molta feina per fer, però tot va sumant …