tastet de la 3a onada BOP del CEO?


Abans de l’estiu va aixecar molt de rebomborri la segona onada del Baròmetre d’Opinió Política que publica el Centre d’Estudis
d’Opinio de la Generalitat. Per primera vegada preguntava explícitament sobre el vot en un hipotètic referendum sobre la independència, i prop d’un 43% dels enquestats van respondre que votarien afirmativament. Aquest % passa de llarg el 50% si ho projectem en resultats d’un referendum, eliminant l’abstenció (més detalls aquí , per exemple).

Aquests resultats van aixecar moltes expectatives als sectors independentistes que esperen amb ganes la publicació de la tercera onada per veure cap a on va la tendència. Per ara, però, des del CEO no es dona cap pista de quan es publicarà aquesta tercera onada tot i que mirant les publicacions dels darrers anys dels BOPs hauria d’estar al caure (tot i que podria ser que la proximitat de la campanya electoral del #20N ho posposés com tantes altres coses).

Mentre esperem aquesta 3a onada, avui el CEO ha publicat l’enquesta sobre el Debat de Política General. En aquesta enquesta no es pregunta sobre el vot en un referendum per la independència, però sí que hi ha una pregunta aparentment molt correlacionada amb aquesta. Em refereixo a la pregunta 19:

19. Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...

 

I aquesta pregunta coincideix amb la pregunta 25 de la 2a onada del BOP i ens permet fer alguna comparació. Aquestés són les respostes a aquesta pregunta (la mostra del GOP és de 2500 persones, la del debat de política general de 800)

2a onada GOP  juny 2011 Debat política general octubre 2011
Només espanyol 135 5,40% 52 6,50%
Més espanyol que català 90 3,60% 48 6,00%
Tan espanyol com català 1069 42,76% 314 39,25%
Més català que espanyol 654 26,16% 194 24,25%
Només català 506 20,24% 169 21,13%
NS 23 0,92% 8 1,00%
NC 23 0,92% 15 1,88%

 

Fixem-nos que hi ha hagut un lleuger desplaçament cap a la banda del sentiment d’espanyolitat, tret d’un petit increment en el “només català”. I també hi ha un lleuger increment d’un punt en la gent que prefereix no opinar.

Per tant hi ha hagut molt poc moviment en el sentiment de catalanitat i, suposadament, en el sentiment independentista (que ja era prou alt el juny del 2011)… Tot i que sóc conscient que no tinc cap base per demostrar la correlació entre sentiment de catalanitat i independentisme i que aquesta observació la faig només a partir del que em diu el sentit comú.

Si mirem les respostes a la pregunta sobre el referèndum per la independència (només 2a onada GOP) veiem que:

2a onada GOP juny 2011
Votaria a favor de la independència 1071 42,86%
Votaria en contra de la independència 705 28,21%
S’abstindria 581 23,25%
Altres respostes 13 0,52%
No ho sap 110 4,40%
No contesta 19 0,76%

 

Fixem-nos que el nombre de sí és una mica inferior al nombre de respostes “Només català” i “Més català que espanyol” (46.4%)

Per acabar, d’un cop d’ull ràpid a les respostes d’aquesta darrera enquesta m’ha cridat l’atenció la variació en les respostes a la pregunta sobre com es classifica la gent en l’eix esquerra/dreta (pregunta 18 de l’enquesta sobre el debat de política general i pregunta 23a de la 2a onada del BOP). La pregunta és

18. En matèria de política, vostè com es defineix segons l'eix ideològic esquerra - dreta?

i les respostes:

2a onada GOP juny 2011 Debat política general octubre 2011
Extrema esquerra 181 7,24% 15 1,88%
Esquerra 639 25,56% 256 32,00%
Centre-Esquerra 138 5,52% 113 14,13%
Centre 224 8,96% 124 15,50%
Centre-Dreta 110 4,40% 60 7,50%
Dreta 264 10,56% 58 7,25%
Extrema-Dreta 75 3,00% 3 0,38%
No ho sap 817 32,68% 72 9,00%
No contesta 52 2,08% 99 12,38%

 

És destacable com la gent es posiciona més ara que fa uns mesos: el % de NS/NC baixa més de 13 punts  (augmentant en 20 punts la gent que ja sap com classificar-se, tot i que potser no ho digui vist l’augment 10 punts dels No contesta). Hi ha, també, un clar desplaçament cap a l’esquerra. Les opcions d’esquerra pugen 9.68 punts percentuals, el centre en puja 6.54 i les opcions de dreta en baixen 2.84. Gran part d’aquest moviment són els 13.4 punts de ciutadans que el juny estaven al grup de NS/NC i que ara han respòs alguna opció.

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús