Paguen molt els estudiants universitaris?

Divendres passat apareixia aquesta notícia a la premsa “Universitats proposa apujar les taxes fins a cobrir el 25% del cost” . Com universitari, sempre que es parla del percentatge del cost que han de cobrir les matrícules que paguen els estudiants em faig la mateixa pregunta: el % de quin cost?.

Captura a 2012-03-20 12:45:19.png

Com que sempre és bo fer quatre números, he agafat les liquidacions dels pressupostos disponible dels 5 darrers anys (2006-2010) de la meva universitat (disponibles al web de la Universitat de Girona) i he fet els quatre càlculs que us presento tot seguit. No pretenc fer un estudi detallat del pressupost d’una universitat pública (ni sóc economista ni es pot fer en una modesta entrada d’un bloc); només pretenc mostrar quatre nombres i veure que és molt difícil, per no dir impossible, establir el cost de cada estudi. El que sí és possible és establir un cost arbitrari (més o menys raonable) fixant uns paràmetres iguals per tothom.

Mirem primer l’apartat d’ingressos, i ens fixem en 3 articles de 3 capítols i en el total

 • L’article 31 (Preus públics)
 • L’article 45 (De l’Administració de la Generalitat), dins el capítol 4 (transferències corrents)
 • L’article 75 (De l’Administració de la Generalitat), dins el capítol 7 (transferències de Capital)
 • Al total hi mostrem la suma de tots els capítols del pressupost

A grosso modo, el 31 recull el que paguen els estudiants, el 45 les transferències de la Generalitat pel “funcionament” (en el sentit més ampli de la paraula) de la universitat, i el 75 les transferències de capital per inversió en infraestructures (edificis i equipaments) bàsicament.

Ingressos (milions €) 2006 2007 2008 2009 2010
31. Preus públics 9.0 M€ 9.3 M€ 9.8 M€ 10.7 M€ 13.1 M€
45. Transferències corrents Generalitat 46.0 M€ 50.7 M€ 56.8 M€ 65.4 M€ 63.9 M€
75. Transferències capital Generalitat 7.0 M€ 9.2 M€ 11.5 M€ 13.2 M€ 10.5 M€
Total ingressos UdG 82.8 M€ 85.6 M€ 96.8 M€ 109.3 M€ 109.8 M€

I el total de despesa executada en cada un d’aquests exercicis és:

Despeses(milions €) 2006 2007 2008 2009 2010
Total despesa UdG 81.2 M€ 84.1 M€ 94.9 M€ 99.9 M€ 101.5 M€

Tot seguit poso 5 percentatges diferents. En podem calcular tants com volguem, i segur que tots semblaran raonables.

Percentatges imports matrícules estudiants 2006 2007 2008 2009 2010
A. Sobre total ingressos UdG 10,89% 10,91% 10,18% 9,82% 11,97%
B. Sobre total despesa UdG 11,10% 11,09% 10,37% 10,75% 12,95%
C. Ratio amb transferències corrents Generalitat 19,59% 18,40% 17,35% 16,42% 20,57%
D. Ratio amb transferències totals Generalitat 16,99% 15,58% 14,44% 13,66% 17,66%
E. Sobre suma matrícula i transferencies Generalitat 14,52% 13,48% 12,62% 12,02% 15,01%

Els casos A i B són ben clars. El cas C correspon a quin % de les transferències corrents de la Generalitat equival l’import de les matrícules. El D és com el C afegint-hi les transferències de capital (edificis i equipaments) i l’E seria el % que representaria l’import de les matrícules en la suma de les mateixes matrícules i les transferències de la Generalitat.

Compte que tot això fa referència al global de la Universitat de Girona. Com que parlem del cost dels estudis, podem encetar el debat de si en el cost dels estudis cal repercutir-hi tota la despesa de la universitat o només una part. Per exemple, el sou del personal  representa entre un 58% (2006) i un 66% (2010) de totes les despeses de la UdG. I el personal no es dedica a temps complet a la docència. Quin % de la despesa de personal cal comptar dins els costos dels estudis? Un 50%, un 75%, un 100%? (sense recerca la universitat no té raó de ser i ens convertiríem en Cicles Formatius de Grau Encara Més Superior). Pensem que si, per exemple, repercutim un 60% del cost de personal (per exemple) al cost del estudis, llavors els % de cobertura de la matrícula sobre la despesa total  passaria del 12.95% del 2010 al  17.62% (quasi 5 punts més)…  I de forma similar, quin % de la despesa en inversions cal computar com a cost dels estudis? O els diners que arriben finalistes per projectes de recerca, s’han de comptar o no? (si els treiem, el % de cobertura de les matrícules pujarà, òbviament).

I si parlem de cost d’estudis, ho farem per universitat? Per facultat? Per estudi? Fixarem uns preus dinàmics en funció del cost de cada estudi, tot dividint el cost total pels alumnes matriculats?. Pagaran diferent els estudiants d’estudis amb 80 alumnes d’entrada que estudiants d’estudis amb 20? (no oblidem que una part important de les despeses són fixes i no varien en funció del nombre d’estudiants)…

… i per tenir una visió més àmplia necessitaríem tenir disponibles els agregats dels comptes anuals
de totes les universitats públiques catalanes, però això ja va més enllà de les meves capacitats de temps.

Resumint: per mi el problema no és si els preus de les matrícules pugen o no. La qüestió important és quant haurà de pagar cada estudiant individual. Si els preus pugen, però pugen de forma equivalent els imports de les beques, no hi hauria d’haver masses problemes… Ningú amb capacitats i ganes d’estudiar ha de quedar fora de la universitat per motius econòmics. Això és el que realment hem de garantir.

 


PS [21/03/2012] com comenta Enric Canela a aquesta entrada dels seu bloc http://www.enriccanela.cat/index.php/2012/03/20/un-bon-article-sobre-preus-de-les-matricules/ el terme taxa no és correcte i cal parlar de preus públics. Té tota la raó i he substituït les ‘taxes’ que tenia pel text (tret de la que reprodueix textualment el titular de la notícia a la que faig referència al principi)

9 comentaris

 • Paguen molt els estudiants universitaris? | @jordir

 • Enric I. Canela » Blog Archive » Un bon article sobre preus de les matrícules.

  20/03/2012 23:38

  […] és Paguen molt els estudiants universitaris? És una anàlisi limitada a la UdG però serveix, no crec que els percentatges variïn […]

 • Un bon article sobre preus de les matrícules. |xcat.cat

  21/03/2012 0:59

  […] és Paguen molt els estudiants universitaris? És una anàlisi limitada a la UdG però serveix, no crec que els percentatges variïn […]

 • jordi Montanyà

  03/05/2012 16:30

  El que aporta la Generalitat conté el cistell d’impostos que paga també aquest estudiant i tota la seva família, i per tant dir que només paga el preu públic és falaç. Tant com dir que el sou dels funcionaris el paguen els no funcionaris.

 • #TanquemUdG o #ConstruimUdG ? | Bloc de Jordi Poater

  25/05/2012 14:42

  […] del nombre i quantia de les beques, em quedo amb la darrera opció. No entraré a jutjar si les taxes actuals són cares o barates, ni sóc economista ni tinc la suficient documentació. Però sí m’agradaria un sistema més […]

 • Cost matrícula universitat… paguem molt? – Ara.cat

  04/06/2012 13:02

  […] El cost de les matrícules universitàries és sempre un generador de conflictes a tot arreu (vegeu, per exemple, el que està passant al Quebec des de fa ja uns mesos). És molt difícil dir, a priori si les matrícules universitàries són cares o barates, doncs hi intervenen altres factors com ara la política de beques que hi hagi a cada territori (una matrícula més cara no necessàriament ha de ser dolenta si realment tothom que no ho pot pagar té beca… una mica ja n’havia parlat fa uns mesos en aquest altre post). […]

 • Cost matrícula universitat… paguem molt? | @jordir

  07/06/2012 12:31

  […] si realment tothom que no ho pot pagar té beca… una mica ja n’havia parlat fa uns mesos en aquest altre post). […]

 • Quant em costarà el proper curs si no aprovo? – Ara.cat

  28/05/2013 12:14

  […] de posts que havia escrit ja fa un temps per aquí. Aquest de fa una mica més d’un any: Paguen molt els estudiants universitaris?  (febrer 2012). I un altre fa pocs mesos  Cost estudis universitaris a Catalunya: una injustícia […]

 • Elvis

  25/09/2013 19:28

  quant em costaría estudiar una enginyeria quimica

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús