Referèndum independència? Més de 2/3 de sí

Ja tenim aquí el  segon Baròmetre d’Opinio Política del CEO d’aquest 2013, amb una mostra de 2.000 persones que han estat enquestades entre el 31 de maig i el 13 de juny. És cert que el CEO no va encertar el resultat de les darreres eleccions al nostre Parlament, però que s’equivoquessin en la cuina de les dades no vol dir, necessàriament, que les dades fossin dolentes. És més, si mireu les dades de l’enquesta de la tardor del 2012 veureu que són compatibles amb els resultats electorals (el problema va ser voler estimar escons quan més d’un 40% dels enquestats no havien dit a qui votarien).

I com que el que realment importa de les enquestes són les tendències, tot seguit continuo en la sèrie que vaig començar amb el segon BOP del 2011 (el primer que preguntava sobre un referèndum d’independència). Ho organitzo en tres apartats:

 1. Sentiment de català/espanyol.
 2. Intenció de vot en un referèndum d’independència.
 3. Intenció directa de vot en unes eleccions al Parlament.

1. Sentiment de català/espanyol

La pregunta 25 de l’enquesta pretén mesurar el sentiment nacional català o espanyol:

“25. Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada: em sento només espanyol/a, més espanyol/a que català/ana, tan espanyol/ com català/ana, més català/ana que espanyol/a o només català/ana?”

I aquesta és l’evolució de les respostes aquests darrers 2 anys (numèricament i gràficament):

BOP2_2013SentimentCatalaEspanyol.png

Mirant l’evolució, en 2 anys el sentiment que més ha augmentat és el de “Només català” passant d’un 20.2% a un 31.0% (quasi 11 punts) i la que ha canviat menys és la de “Més català que espanyol” que ha baixat lleugerament d’un 26.2% a un 25.7% (0.5 punts). L’opció central “Tan català com espanyol” ha passat en aquests 24 mesos d’un 42.8% a un 35.6% (7.2 punts menys) i l’opció “Només espanyol” ha baixat d’un 5.4% a un 3.6% (1.8 punts) i la de “Més espanyol que català” ha baixat també lleugerament d’un 3.6% a un 2.6% (1 punt).

Si sumem les dues posicions no centrals, veiem que les opcions “Només català” i “Més català que espanyol” passen d’un 46.4% el juny del 2011 a un 56.8% aquest juny del 2013 (increment de 12.4 punts i superant clarament el 50%), mentre que les opcions “Només espanyol” i “Més espanyol que català passen d’un 9% el juny del 2011 a un 6.2% aquest juny (2.8 punts menys). Aquest  percentatges parlen per ells mateixos.

2. Intenció de vot en un referèndum d’independència

Anem ara pel vot en el proper referèndum. Aquesta és la pregunta:

“39. I més concretament, si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?”

I aquestes són les respostes:

BOP2_2013ReferendumTot.png

Veiem que la intenció directa d’un vot favorable a la independència es manté per sobre de la meitat i augmenta quasi un punt en relació a l’enquesta de fa 3 mesoss.  La intenció directa de vot negatiu es manté per sota del 25%, amb un petit augment en relació a l’enquesta del febrer (2.8 punts). Les abstencions i els “No ho sap” baixen 3.4 punts en relació al febrer del 2013, senyal que la gent es va mullant més a mesura que va quedant clar que el referèndum el farem.

En 24 mesos, els favorables al sí han passat de 42.9% a un 55.6% (augment de 12.8 punts), mentre que els favorables del no, han passat d’un 28.2% a un 23.6% (disminució de 4.8 punts).

… Però en un referèndum només es compta qui vota…

Els resultats anteriors recullen la intenció directe de vot i inclouen les abstencions i els no sap/no contesta. En un referèndum, però, els percentatges que compten són els dels vots emesos i, si agafem les dades anteriors i només comptem el que la gent diu que votaria, tenim que el sí guanyaria amb entre un 66 i un 70.4% del vots (en funció de si estimem vot en blanc o només comptem vots afirmatius o negatius). Aquestes són les dades:

BOP2_2013ReferendumSi_No_Blanc.png

i comptant només Sí i No:

BOP2_2013ReferendumSi_No.png

El resultat del referèndum seria, doncs, com a mínim favorable amb 2/3 dels vots i una participació de més d’un 80%. Som-hi?

… i què es votaria en el referèndum en funció del record de vot?

Per acabar de completar una mica l’anàlisi, afegeixo la intenció de vot en un referèndum d’independència en funció del record de vot en les darreres eleccions:

BOP2_2013ReferendumTotRecordVot.png

Es van clarificant els perfils dels electors: en els extrems, el màxim percentatge de sí i el mínim de no estaria en els votants d’ERC (un 93.6% i un 1.8%) i el màxim percentatge de no i el mínim de sí estaria en C’s (un 83% de no i un 0% de sí).

Si fem l’exercici de mirar la variació en aquests 2 anys del vot favorable a la independència el PP ha passat d’un 4.8% a favor del sí a un 6,4% (2 punts), CiU ha passat de 54.9 a 76.8 (22 punts), ERC de 96% a 93.6% (-2 punts), PSC de 25.9% a 20,2% (-5.7 punts), ICV-EUA de 45.5 a 51.6 (6 punts), C’s s’ha quedat igual (0%). Mirant el vot contrari a la independència, PP passa de 80.6 a 80.5 (es queda pràcticament igual), CiU passa de 21.0 a 9.1 (-12 punts), ERC de 1.7 a 1.8 (pràcticament igual), PSC de 40.6 a 46.7 (6 punts més), ICV-EUA de 26.8 a 26.6 (quasi igual) i C’s de 71.6 a 83 (11.4 punts).

Les variacions en punts percentuals més grans les veiem en els votants de CiU que votarien que sí en el referèndum (pugen 22 punts), en els votants de C’s que votarien no en el referèndum (pugen 11.4 punts) i en els votants de CiU que votarien no en el referèndum (baixen 12 punts)

3. Intenció directa de vot en unes eleccions al Parlament.

I acabo aquest post sobre aquest BOP del CEO amb un petit comentari sobre la intenció directe de vot a partits. La pregunta és:

“32. Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit i coalició votarà?”

I jo crec que el resultat és prou contundent. Insisteixo que cal mirar l’evolució i que una altra cosa seria l’estimació d’això en escons (per això ens caldrien ingredients més elaborats  i una bona cuina i jo segueixo fent servir un modest fogonet de camping gaz).

BOP2_2013VotDirectePartits.png

Es confirma l’avançament que fa ERC a CiU en intenció directa de vot que ja es va detectar en l’enquesta del febrer i que es va confirmar en l’enquesta d’El Periódico de fa uns dies. Segons l’enquesta, ERC supera en quasi 5 punts en inteció directa de vot a CiU. Va baixant el nombre de persones que no responen i, per tant, els resultats de les projeccions poden ser més fiables. La suma de vots ERC+CIU+ICV-EUA+CUP (partits clarament pel dret a decidir) puja a un 52.48 % i si hi afegim el PSC (malgrat en el moment d’escriure aquest post sembla que està més aviat en contra del dret a decidir) arribaríem fins al 60% en intenció directa de vot. Els partits contraris al dret a decidir (PP i C’s) obtenen un 7.15% en intenció directa de vot.

Si ho expresem en termes del vot vàlid (que és el que compta en unes eleccions) el que tindríem seria:

BOP2_2013VotDirectePartitsVotsValids.png

En aquest cas el bloc ERC, CiU, ICV-EUA i CUP arriben a un 71.5% que s’enfila fins a un 81.6 amb el PSC mentre que el bloc PP i C’s arriba a un 10%.

… i un comentari sobre la mostra del CEO

Més enllà de si la mostra és prou gran, un altre tema que sempre es discuteix és si la mostra és representativa o no, o si la gent respon o no la veritat quan és preguntada. Fem una prova? Posem de costat el record de vot que la gent ha indicat a l’enquesta del CEO (per província) i els resultats electorals reals del novembre

“30. I em podria dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya?”

BOP2_2013RecordDeVot.png

A la dreta de la taula, de color verd hi tindríem els partits pels quals el record de vot és superior als resultats obtinguts i de color salmó els partits pels quals el record de vot és inferior als resultats obtinguts. Els casos més extrems: PP i PSC amb diferències de fins a 9 punts: o la gent no reconeix el vot, o bé el mostreig no es va fer del tot bé, o bé la mostra obtinguda té algun biaix.  ERC, CUP i vot en blanc són els que tenen un record de vot més elevat en relació als resultats reals.

I si ho voleu en proporció entre record de vot i vot real, aquestes serien les dades (en la taula anterior hi havia la diferència en punts percentuals entre record i resultats):

BOP2_2013RecordDeVot_producte.png

Resumint: Contra l’opinió dels que dieun que  el procés sobiranista s’està desinflant queda clar que la gent comença a posicionar-se més nítidament un cop constatat que la celebració del referèndum és imparable. El poble català tenim dret a decidir què volem ser. Endavant.

Aquí m’he centrar en 3 de les preguntes del Baròmetre d’Opinió Pública del CEO. El baròmetre en té moltes  més (percepció dels problemes de la societat, coneixença i valoració de candidats…). Si hi voleu donar un cop d’ull i fer les vostres anàlisis, ho teniu tot aquí.

 Ah! i si ho heu trobat interessant, compartiu-lo amb un tweet, un G+ o un m’agrada al Facebook amb els botons que teniu aquí a sota ;-)

3 comentaris

 • Referèndum independència? Més de 2/3 de sí | @jordir

  20/06/2013 15:02

  […] http://blogspersonals.ara.cat/desdelmontgri/2013/06/20/referendum-independencia-mes-de-23-de-si/ “Ja tenim aquí el  segon Baròmetre d’Opinio Política del CEO d’aquest 2013, amb una mostra de 2.000 persones que han estat enquestades entre el 31 de maig i el 13 de juny. És cert que el CEO no va encertar el resultat de les darreres eleccions al nostre Parlament, però que s’equivoquessin en la cuina de les dades no vol dir, necessàriament, que les dades fossin dolentes. És més, si mireu les dades de l’enquesta de la tardor del 2012 veureu que són compatibles amb els resultats electorals (el problema va ser voler estimar escons quan més d’un 40% dels enquestats no havien dit a qui votarien).[…]“ […]

 • Enquesta CIS: ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos? – Ara.cat

  11/07/2013 15:00

  […] I com que també tenia a mà l’evolució de la pregunta equivalent que es fa al Baròmetre d’Opinió Política (BOP) del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) la poso tot seguit (si per casualitat torneu a aquest bloc potser us serà familiar del meu sobre el BOP de juny: “Referèndum d’independència: més de 2/3 de sí“) […]

 • Referèndum independència: estabilitzats per sobre 70% de sí – Ara.cat

  22/11/2013 12:58

  […] S’ha fet pregar una mica però avui s’ha publicat el tercer Baròmetre d’Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió (BOP del CEO) del 2013 (enquesta feta a 2.000 persones entre el 4 i el 14 de novembre de 2013). I com que sóc dels que penso que les enquestes no encerten exactament el que passarà però sí que permeten estudiar tendències, continuo aquí la sèrie de posts del dia del BOP (aquí teniu l’anterior). […]

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús