Arxiu del dissabte, 27/07/2013

Extemporaneïtat

dissabte, 27/07/2013

Anton Marco | Luxemburg 

No és cap secret que un mateix mot pot servir per a dir coses lleugerament matisades, ben diferents i fins i tot contràries. No és el mateix dir “ja està llest” que “aquest és un llest”, o dient simplement “molt llest” suggerim coses ben distintes si les diem d’un tresorer o d’un gat o gos. Això sense parar compte a les diferents modalitats de veu o cantarelles a l’ús que en cada contrada es poden emprar en frasejar fins i tot la més concisa i estricta fòrmula de matemàtiques. Flexions de veu que denoten estats d’ànim, intensitats en l’acció, preferències de gust etc…

(més…)