Arxiu del dimecres, 10/02/2016

Dimecres de cendra

dimecres, 10/02/2016

Un vell carregat d’anys,
ab molta pena
ha vingut ranquejant,
y al girarme d’esquena,
ab la calva brillant
de cendra plena,
so vist que se’n tornava tot plorant.

Detràs d’ell ha vingut una donzella
hermosa com un raig de sol ixent;
y al girarme sa testa de rosella,
ab un pessich de cendra sobre d’ella,
so vist que se’n tornava tot rihent.

Poch després he surtit per un captiri
escala avall, seguit dels escolans,
e’ls he vist a tots dos, dantse les mans,
prenent lo sol al peu del cementiri.

 

MOSSÈN ANGEL GARRIGA Y BOIXADER