Arxiu del dilluns, 27/11/2017

Lorsqu’il n’y a plus rien à prouver

dilluns, 27/11/2017

CONEIXENÇA f. 
Acte i efecte de conèixer; cast. conocimiento. Especialment:

|| 3. Facultat de jutjar i decidir una qüestió.