Arxiu del divendres, 1/12/2017

Jacques Vallée

divendres, 1/12/2017

 

 

CONEIXENÇA f. 
Acte i efecte de conèixer; cast. conocimiento. Especialment:

|| 3. Facultat de jutjar i decidir una qüestió.