Arxiu del dimecres, 13/12/2017

Disclosures: EBE 7

dimecres, 13/12/2017

CONEIXENÇA f. 
Acte i efecte de conèixer; cast. conocimiento. Especialment:

|| 3. Facultat de jutjar i decidir una qüestió.