Arxiu del dilluns, 18/12/2017

“Passar per boig”

dilluns, 18/12/2017

 

CONEIXENÇA f. 
Acte i efecte de conèixer; cast. conocimiento. Especialment:

|| 3. Facultat de jutjar i decidir una qüestió.