Arxiu del dimarts , 1/05/2018

Philosophy Qualia

dimarts , 1/05/2018

Els quàlia són el nom genèric que adopten tots aquells continguts subjectius de la ment en filosofia. Corresponen a les sensacions i idees qualitatives, com per exemple la percepció exacta d’un color concret o un sentiment.

Daniel Dennett caracteritza els quàlia com a inefables, donada la seva natura subjectiva no es poden comunicar a d’altres; intrínsecs, perquè no canvien segons la relació amb altres continguts mentals o exteriors; privats i immediatament perceptibles per la consciència.

 

Understanding something else’s