Arxiu del divendres, 18/05/2018

Más vale tarde, II

divendres, 18/05/2018

RESPECTE:

II. || 1. Sentiment d’alta consideració envers algú o alguna cosa, i tracte que manifesta el dit sentiment; cast. respecto. No’s té, per cert, degut respecte al seu merèixer, Viudes Donz 553. Lo respecte és degut als més vells, Lacavalleria Gazoph. Trencar el respecte Faltar al respecte a algú: no guardar-li aquell mirament, aquella alta consideració que pertoca. Com li’n hagués trencat lo respecte, Boades Feyts 294. Jo no he may faltat de respecte envés vós, Lacavalleria Gazoph. Tenir Guardar respecte a algú: tractar-lo amb respecte. Oferir a algú els seus respectes: manifestar-se disposat a obeir-lo o servir-lo. Amb tota cerimònia li oferí sos respectes com a nou estadant en la casa, Pons Com an. 82. Respecte humà: mirament excessiu a l’opinió que els altres puguin formar de la nostra conducta.
|| 2. Consideració de la superioritat de força d’algú o de quelcom, que ens porta a no afrontar-ho, a no exposar-nos a la seva acció; cast. respeto, temor. A tots els valents de llengua el «Feiu» els feia més respecte que una parella de civils, Víct. Cat., Ombr. 50.

“Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth. By simply not mentioning certain subjects… totalitarian propagandists have influenced opinion much more effectively than they could have by the most eloquent denunciations”.

Aldous Leonard Huxley (1894-1963)