Arxiu del dimecres, 18/07/2018

Coscienza – Consapevolezza

dimecres, 18/07/2018

No és fàcil definir Corrado Malanga. Es podria dir que és un científic que estudia cert tipus de fenòmens en una determinada categoria d’éssers humans, o podem dir també que és un ésser humà que estudia de forma científica una determinada categoria de fenòmens.
En el primer cas, Corrado Malanga estudia els casos de qui creu que ha estat “segrestat” per éssers vius d’origen extraterrestre. En el segon cas Corrado Malanga s’entreté entre els pels plecs del temps i de l’espai buscant l’origen de l’home i de l’univers. Tot plegat passa, en tot cas, a través de les sessions d’hipnosi regressiva a les quals se sotmeten les persones que experimentes les abduccions extraterrestres.
La desconfiança natural que suscita un tema com aquest pot dificultar una apreciació serena de la tasca realitzada per Malanga: hi ha en el món milers de persones que creuen que han estat abduïdes pels aliens, i junts constitueixen una realitat impossible d’evacuar com una simple fantasia de la ment humana. Una quantitat considerable de controls creuats juntament amb nombrosos testimonis tangibles ens permeten avui dir que aquestes persones, en la seva immensa majoria, han viscut realment les experiències que descriuen.

 


The purpose of this site is to present to the public information that has been released