Arxiu del dimarts , 29/05/2012

Un discurs o disset?

dimarts , 29/05/2012

Una de les maneres de saber què “pensen” els partits és analitzar els seus programes electorals. Cert és que els programes no se’ls llegeix ningú (o molt poca gent), però també és cert que un partit es desvia poc entre allò que posa el programa i allò que fa, sobretot en països de cultura política sòlida i mitjans de comunicació responsables.

Ja fa temps que a nivell europeu, també l’Estat espanyol, s’analitzen els programes electorals dels partits en el marc d’un projecte anomenat Comparative Manifesto Project. Ara s’ha volgut repetir el projecte a nivell de comunitats autònomes (aquí). L’objectiu era (i és) analitzar els programes electorals dels partits que concorren a les eleccions autonòmiques, siguin o no d’àmbit estatal.

Un dels temes que s’inclou en la codificació és la posició del partit respecte la descentralització de l’Estat. De l’anàlisi de les dades se n’extreuen tants elements interessants com estranys.

Primer s’analitza la centralització. És a dir, la posició dels partits en relació a tornar competències a l’Estat. Sorprenentment, segons les dades, i malgrat allò que podríem pensar de molts discursos, només en tres comunitats algun dels partits inclou la centralització en el seu programa: es tracta de l’Aragó i Extremadura (en el cas del PP) i del País Basc (en el cas del PSOE).

La segona dimensió, la descentralització, és més comuna entre els programes dels partits. Les dades en dos gràfics, per al PP i per al PSOE, queden de la següent manera:

ppdescen.gif

 

psoedescen.gif

Com s’observa en el gràfic blau, el PP té un programa més pro-descentralització a La Rioja, a les Canàries i a Galícia. Curiosament, no menciona res d’aquest tema a Navarra o Múrcia.

Pel que fa al PSOE, el discurs més pro-descentralització el fa a Andalusia, a Catalunya i a les Canàries.

Hi ha algunes altres “curiositats”: al País Valencià el PSOE i el PP tenen un discurs sobre descentralització que, com a mínim a nivell formal, és gairebé idèntic. Quant a les Illes Balears, és més pro-descentralització el PP que el PSOE. Finalment, hi ha comunitats en què cap dels dos partits articulen un discurs d’aquest tipus, com Astúries o Extremadura.

Amb tot, destaca un últim patró: malgrat que el PSOE es presenti sovint com un partit més favorable a la descentralització (federalisme, en diuen ells), la realitat és que, a excepció d’Andalusia, Canàries i Catalunya, els valors obtinguts a la resta de Comunitats Autònomes són més aviat baixos, no molt diferents, per cert, al PP.

Ens podríem preguntar: un discurs o disset? Més aviat un discurs amb disset matisos que, com a mínim formalment, mostra com els dos partits no tenen en general massa voluntat de descentralitzar l’Estat. Ho sabem: tampoc descobrim la sopa d’all.