Arxiu del dilluns, 18/02/2013

Els salaris dels nostres polítics

dilluns, 18/02/2013

Els sous dels polítics tornen a estar a l’ull de l’huracà arran de la polèmica proposta de reforma de la Llei d’Administracions Locals que el ministre Montoro va presentar la setmana passada. Aprofitant unes dades sobre els sous dels polítics en municipis més grans de 30.000 habitants recollides per l’Auri Garcia del diari ARA i que molt gentilment ens ha proporcionat, hem volgut indagar una mica més en profunditat quins són els factors que ens expliquen els sous dels alcaldes.

Per a conèixer amb precisió quins són els factors explicatius del salari dels alcaldes hem fet una regressió lineal amb les 30 observacions de les que disposem. Hem considerat diverses possibles explicacions del sou dels polítics: la dimensió de la població, el fet de tractar-se d’una capital de demarcació, una capital de comarca, la ciutat de Barcelona, o el partit que governa.  És cert que un model estadístic amb tantes poques dades deixa poc marge per obtenir resultats estadísticament consistents, però les dades ens confirmen el que ja apuntava l’Auri en el seu article: la mida de la població és un factor molt rellevant al moment d’explicar el sou del seu alcalde. Evidentment, a més població més hores de dedicació i més responsabilitats, i per tant, un sou més elevat. El següent gràfic de dispersió ens mostra la relació entre ambdues variables (hem exclòs Barcelona del mapa perquè el seu punt quedava molt lluny de la resta).

soupoblacio.gif

Analitzant l’impacte de la resta de factors sobre el sou dels alcaldes veiem com el fet de tractar-se d’una capital de demarcació no té cap mena d’incidència sobre el salari percebut, i que en el cas de les capitals de comarca, l’efecte tot i no ser estadísticament significatiu, apunta a una relació negativa. Entre partits no hi ha absolutament cap relació que es pugui observar. Finalment, les dades sí que ens confirmen que l’alcalde de la ciutat de Barcelona, un cop fins i tot descomptat l’efecte de la població, té un salari superior al que es podria esperar.

Aquesta és només evidència molt inicial sobre la incidència de diversos factors en el salari dels alcaldes. Un major nombre de dades ens permetria indagar amb més precisió l’impacte d’altres variables que sens dubte poden resultar explicatives, com ara la renda per càpita de la població. Ara només falta però que els polítics ens facin l’accés als seus salaris una mica més transparent.