Arxiu de la categoria ‘Mitjans de comunicació’

Diputats, ciutadans i la parcialitat dels mitjans catalans

divendres, 11/05/2012

Fa poc vàrem presentar l’estudi Vies d’Informació dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (aquí). De l’estudi se n’extreien dades interessants en diferents àmbits, entre els quals l’opinió dels diputats del nostre Parlament sobre els mitjans públics del nostre país. Una pregunta demanava per la parcialitat-imparcialitat de diferents mitjans públics. Aquest en va ser el resultat:

parcialdiputats.gif

D’una escala del 0 (totalment parcial) al 10 (totalment imparcial) tots els mitjans suspenen. És a dir, els diputats en general opinen que els mitjans públics són parcials. No sabem si a favor seu o en contra seu (m’imagino que la segona opció), però en tot cas la idea majoritària és que els mitjans públics defensen punts de vista esbiaixats.

És un resultat que els mitjans no van destacar gaire, suposo perquè ja saben el pa que s’hi dóna. En tot cas, davant la meva sorpresa, em pregunto: els ciutadans de Catalunya pensen el mateix? També creuen que els mitjans públics del seu país estan esbiaixats? L’enquesta Qualitat de la Democràcia del CIS (aquí) preguntava als ciutadans el següent (treball de camp febrer del 2009): “Creu vostè que el canal de TV públic de la seva comunitat autònoma proporciona informació molt imparcial, bastant, força, poc o gens imparcial sobre política?”. De la submostra catalana, aquests són els resultats.

parcial1.gif

Com s’observa, els que consideren TV3 (i la resta de canals de la CMA) com a imparcial (molt, bastant i força) sumen el 60,47%. Per contra, els que la consideren gens o poc imparcial són el 30,52%. Majoritàriament, doncs, hi ha una millor percepció de “la nostra” per part dels ciutadans que dels diputats.

Però, si ho fem per partits, el patró es manté? El següent gràfic mostra el percentatge de persones que afirmen que TV3 és molt i bastant imparcial segons el record de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya. Els votants d’ERC i el PSC són els que veuen TV3 com a més imparcial. Només un 33% dels votants de CiU la veuen com a molt i bastant imparcial. El percentatge és menor pel PP i per ICV.

parcial2.gif

En l’informe sobre els diputats al Parlament de Catalunya es veia que els diputats de tots els partits, a excepció dels d’ERC, suspenien en imparcialitat els mitjans públics. Ambdues enquestes, tant la del CIS com la dels diputats, es varen fer amb governs del tripartit, però tot i així es veuen algunes diferències: primer, els diputats tendeixen a veure els mitjans de forma més parcial que els ciutadans. Segon, els partits que “controlen” TV3 valoren més la imparcialitat de l’ens. Em sorgeix un dubte perniciós: si es fes avui, sortiria el mateix? Això, però, no es produeix amb els ciutadans el partit del qual és al Govern.

Amb tot, una conclusió que ja sabíem: tenim una valoració més aviat polititzada dels mitjans públics i, en general, acostumem a valorar allò públic, i els nostres representants més que ningú, amb les ulleres ideològiques que portem a dins. Cosa que diu molt de nosaltres (realment és TV3 parcial?) i d’altres que juguen al joc de les cadires quan haurien de buscar professionals independents. Demanar massa per un país que aspira a jugar a primera divisió?