Arxiu del mes: octubre 2013

“En l’idioma està l’arbre genealògic d’una nació”

dilluns, 7/10/2013
Colònia Güell (8)

Aquesta és una de les cites de l’escriptor del segle XVIII Samuel Johnson, una de les figures literàries més preuades de la literatura anglesa. No li faltava raó. El llenguatge ha tingut un importantíssim paper en el desenvolupament humà, en la formació de l’home i del seu pensament. Pensament i llenguatge estan íntimament lligats, un depèn de l’altre per a existir. Un dels exemples més clars d’identificació de recuperació de llengua i nació va ser a Europa i Israel a la fi del segle XIX i durant el segle XX. La llengua hebrea, de ser només una llengua litúrgica, va passar a ser una llengua escrita i parlada oficial a l’Estat d’Israel. No hi ha altres casos d’una llengua sense parlants nadius que s’hagi convertit en llengua nacional de milions de parlants nadius. Tot al contrari, el multilingüisme s’ha considerat tradicionalment com una manera d’internacionalitzar una societat. Fa uns anys vaig tenir l’oportunitat de treballar en l’organització d’un congrés universitari sobre bilingüisme. Els participants canviaven completament d’un idioma a un altre enmig de la conversa. Sens dubte era un bon exercici de coneixements però al mateix temps demostrava com d’artificial era la proposta. Una llengua pot predominar sobre un altre per una sèrie de factors culturals, econòmics i, sobretot, polítics. El moviment esperantista sap molt d’aquest capítol per haver estat els parlants de l’Esperanto perseguits per les dictadures feixistes, com a reacció als seus ideals pacifistes en proposar una llengua neutra que apropés els pobles. Els intents de fer homogènia una societat són continus però a la llarga inútils. A la Xina es considera que un terç de la població no saben parlar l’idioma oficial, el mandarí, malgrat la promoció que fa el govern per fer homogeni un país amb un ric patrimoni de llengües i dialectes. Ben a prop tenim la darrera mostra amb l’intent de marginalitzar el català a l’escola i l’administració a les Illes Balears, i la valenta reacció dels docents amb la vaga indefinida. El pensament no s’expressa simplement en paraules, sinó que existeix a través d’elles.