Entrades amb l'etiqueta ‘habitatge’

Habitatge per a joves: un dret que és un luxe

dimarts , 28/05/2013

Font: Observatori Català de la Joventut. Dades de l'Idescat.

 

EL PROBLEMA. Les persones joves, en la seva majoria, pateixen nombrosos impediments per exercir el seu dret d’accedir a un habitatge, reconegut a nombrosos marcs legals i normatius en vigor tals com la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Carta de Ciutadania de Barcelona. No és l’únic segment social afectat, però sí que és el que s’ha trobat en aquesta situació de forma ininterrompuda des de fa dècades. Es tracta d’una problemàtica estructural de caràcter juvenil que no només és fruit del context actual de profunda recessió econòmica. En els anys àlgids de la bombolla immobiliària especulativa, malgrat existir nombroses ofertes de treball (sovint en condicions precàries i infraremunerades), els efectes de l’alça incontrolada de preus feia molt difícil l’emancipació domiciliar en condicions equiparables a la població adulta. Tant és així que el màxim històric de la taxa d’emancipació juvenil (percentatge de persones d’entre 16 i 29 anys que ja no viuen amb la família d’origen), registrat a finals de l’any 2007, assolia un minso 33,7% molt inferior que la mitjana de la UE-15, que aplegava a un gran número de processos d’emancipació precària molt habituals entre la població juvenil.

(més…)