EducaT 1×1 = 0?

EducaT 1×1 = 0x1x0x0x0x0x0  = portàtil x alumne x  connectivitat x instal·lacions i qualitat de vida x continguts i metodologia x formació del professorat x manteniment = 0 ?

Parlem clar del tema. Només amb dades, fets consumats i constatacions (i potser alguna conclusió).

1- 1×1 teòric: La proposta de dotar d’un ordinador per alumne respon a una iniciativa de la Unió Europea.

És a dir: diners per comprar quelcom que cal justificar sotmesos a unes dates concretes. Una gran oportunitat d’innovar l’escola, no es pot deixar passar l’oportunitat, cal fer-ho, fem-ho, si no hem de tornar els diners i la opinió pública pensarà que som uns retrògrads i seguim sent a la cua d’Europa, etc., etc…. Però…


2- 1x1x0: La connectivitat…

La connectivitat dels centres és nefasta i els servidors XTEC encara l’escanyen més.

I els continguts estan sotmesos a llicències i només es poden visualitzar a internet, sobretot a la majoria de centres de primària. En el meu, per exemple, la velocitat és de 512 K de baixada i 54 K de pujada…
Què succeeix quan 100 alumnes es connecten a aquesta velocitat? El caos, com ja s’ha demostrat en aquest curs quan 100 instituts han quedat penjats per culpa de la connectivitat.

Sembla que no hi ha responsables d’aquest desastre. És a dir, qui és responsable de garantir la connectivitat de l’1×1? Qui és aquesta persona, quin és aquest departament? Com és possible que no s’hagi pensat, ni planificat ni dotat pressupostàriament un pla d’infrastructures en els centres docents paral·lel a la instauració de l’1×1?
Milers d’alumnes penjats, professors angoixats en una situació kafkiana i silenci absolut, ocultació del problema públicament i cap solució efectiva per manca de voluntat i planificació….

Un 0 a la connectivitat. És a dir 1x1x0 = 0! I a més…

3- 0x1x0: Perdre vista?

Alguns oftalmòlegs han declarat que la mida de pantalla dels portàtils és perjudicial per la salut visual dels alumnes.

Declaracions sobre les quals també s’hi ha tirat terra. No interessa, hi ha una subvenció europea i mirem cap al futur.
Els portàtils que reben els alumnes són portàtils lleugers pensats per a ser transportats fàcilment, amb un ús aproximat entre 1 i 2,30 h diàries, no com a màquines estàtiques que han de funcionar 5-6 hores diàriament i de forma constant.
Els alumnes hauran de forçar la vista en una pantalla il·luminada a curta distància de mida ridícula, llegint continguts textuals. Si almenys la pantalla fos neutra com els e-llibres…

La conclusió, per als oftalmòlegs, és que en 2 anys la majoria d’alumnes a partir 14 anys duran ulleres o llentilles. I totes les generacions successives també. No hi ha portàtils almenys de 14 polzades a un preu raonable?

És a dir 0x1x0 = 0. 0 per l’ordinador i 0 per la connectivitat. I a més…

4- 0x1x0x0: Instal·lacions i qualitat de vida

La càrrega elèctrica dels portàtils significa instal·lacions elèctriques suficients, però té més conseqüències per la salut, derivades de la calor excessiva.

Tornem al mateix: qui és responsable de la instal·lació elèctrica als centres docents? Els ajuntaments, la Generalitat? Qui preveu aquesta instal·lació sense la qual la implantació de l’1×1 es queda en 0? Enguany, hi ha un bon nombre d’instituts amb aquest problema: han arribat les màquines però on les endollen? La necessitat de resoldre la qüestió ja sumada a la imprevisió dóna lloc a les presses, acusacions d’irresponabilitat entre institucions, improvisació i instal·lacions no del tot ben acabades ni concebudes.
Ajuntaments ja han anunciat que no tenen pressupost per això, ni per… res més gairebé, que les coses estan molt malament a nivell municipal. A més, alguns ajuntaments es neguen a pagar la despesa elèctrica, d’aigua i gas dels centres docents: són els propis centres els qui s’han de fer càrrec d’aquesta despesa… Podran?

Però el funcionament de portàtils durant tota la jornada comporta altres problemes greus per la salut: la calor.
Si sense portàtils, en molts centres es superen els 27º màxims permesos per llei a les aules durant els mesos de juny i setembre, la temperatura pujarà significativament amb la incorporació de les màquines a les aules. Qui treballarà en aquestes condicions, a 31 o 32º? A més de ser completament il·legal fer-ho i més amb menors: qualsevol professor pot desallotjar l’aula, avisar al Coordinador de Riscos Laborals per mesurar la temperatura, que la direcció del centre avisi el departament i enviar els alumnes a casa (o tenir-los en algun lloc del centre més fresc) si la temperatura supera els 27º!!!! Les institucions d’aquest país no s’han adonat o volgut adonar que ja fa 70 anys que s’ha inventat l’aire condicionat; i actualment, els sistemes de climatització automàtics regulen la temperatura de forma constant tot l’any en totes les empreses on es mou molta gent, justament per garantir condicions de treball dignes, millorar la productivitat i evitar problemes derivats de la calor o del fred.

Per tant, 0 per l’ordinador, 0 per la connectivitat, 0 per les instal·lacions i la qualitat de vida. És a dir 0x1x0x0 = 0.  I a més…


4- 0x1x0x0x0: Continguts i metodologia.

És un contingut  i un mètode de treball vàlids un pdf enriquit del llibre de text llegit en un portàtil?

Em sembla que no, però només 3 editorials han elaborat materials diferents de la estructura i metodologia dels llibre de text:
amb materials de tota mena (textuals, visuals, auditius,…) que cal cercar, llegir, resumir, sintetitzar, comentar públicament fins arribar a conclusions i a la definició i assoliment del coneixement; és a dir, canviant de forma radical i adequada la metodologia d’aprenentatge qua cal emprar amb les TAC.

La resta d’editorials, un pdf enriquit, la còpia digital del llibre amb quatre exercicis interactius. Tot i que és cert que a mig termini el problema pot desaparèixer si les editorials s’espavilen. Elles potser també han sigut víctimes de la imprevisió: unió europea + subvenció + portàtils ja + i els continguts qui els fa per ja? = ningú!
Per tant, tenim milers de nois i noies llegint i fent en pantalla el que fins fa poc feien el paper. El mateix, gairebé exactament!!! Quin criteri pedagògic justifica aquesta insensatesa: ser més moderns? No trobo d’altre.


HO sento: 0 per l’ordinador, 0 per la connectivitat, 0 per les instal·lacions i la qualitat de vida, 0 per a continguts i metodologia. És a dir 0x1x0x0x0 = 0. I a més…


4- 0x1x0x0x0x0: Formació del professorat.

Calen massa explicacions?

El departament no entén, ni preveu, ni demostra voluntat, ni pressuposta en una formació del professorat en competències en maquinari, programari i sobretot metodologia en l’ús intensiu i gairebé exclusiu de les TAC. No parlo d’alguns cursos, parlo de formació a tot el professorat, que caldria haver fet ABANS d’implantar l’1×1!!!

Novament la improvisació: arriben les màquines, cal canviar la manera de fer les coses i…. ningú no ha pensat que molts professors ni són prou competents, ni tenen idees clares de la metodologia a aplicar ni estan prou motivats (el pla 1×1 ha arribat del cel com un manà, llençat pels dèspotes il·lustrats que pensen en el millor per l’educació però sense comptar en qui ha de dur a terme la feina: el professorat). No seria prou fàcil tenir un coordinador que fes la formació i l’assistència al professorat en proximitat, dotat de temps? Formació permanent, no puntual; assistència permanent, no quan el caos és total.

Podem sumar-hi la por a les novetats i a les coses que no tenim prou clares i ja tenim un resultat contundent: 0 per l’ordinador, 0 per la connectivitat, 0 per les instal·lacions i la qualitat de vida, 0 per a continguts i metodologia, 0  en formació del professorat.

És a dir 0x1x0x0x0x0 = 0. I a més…

4- 0x1x0x0x0x0x0: Manteniment.

Entrem en el darrer punt, que pot generar un problema descomunal en els centres.

Hi ha màquines de recanvi quan se n’espatlla alguna? No.
Per tant ja tenim alumnes sense màquines, 1×2, 1×3, 1×4,….

Qui es fa càrrec del bon funcionament del programari i del sistema operatiu, de la connectivitat de la màquina? Hi ha algú amb temps i competència? Hi ha algú tècnicament format al centre responsable que tot rutlli, com en el cas d’Extremadura? No i no. 1×5, 1×6, 1×7,…

Hi ha previst un pla perpetu de renovació de màquines i software? He dit perpetu, perquè les coses tecnològiques canvien i milloren constantment. Hi ha previsió, pressupost (la unió europea dubto que pagui més)? No. 1x…?

O per l’ordinador, 0 per la connectivitat, 0 per les instal·lacions i la qualitat de vida, 0 per a continguts i metodologia, 0  en formació del professorat, 0 pel manteniment.
És a dir 0x1x0x0x0x0x0 = 0.

Tot i el to sarcàstic…. dades, fets consumats i constatacions (i potser alguna conclusió)….

1 comentari

  • Educat 1×1: de la incompetència al no res – Ara.cat

    21/03/2011 12:28

    […] Passa el mateix amb el projecte Educat 1×1, potser un dels projectes estrella de la incompetència del tripartit català i del govern espanyol, al que em referia en l’article EducaT 1×1 = 0x1x0x0x0x0x0  = portàtil x alumne x  connectivitat x instal·lacions i qualitat de… […]

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús