Literatura I: El detectiu de llibres

Ara fa poc més d’un mes que he arribat a Israel i com que estic construint una nova realitat, sento que aquest blog forma part d’aquesta construcció.

He comptat amb l’oportunitat de contactar un professional molt particular a qui he tingut el gust d’entrevistar. M’ha semblat una bona oportunitat inaugurar aquest blog amb una entrevista a aquesta persona en el transcurs de la setmana de Sant Jordi.

Itamar Levy dedica tot el dia a treballar en projectes que giren al voltant del llibre. És el propietari d’una botiga de llibres de segona mà a la ciutat de Zichron Ya’akov. Participa a un programa de ràdio que tracta qüestions relacionades amb la literatura i els llibres des de l’any 1995; va obrir una editorial l’any 2000 i, juntament amb la seva parella, gestionen una casa rural dedicada al llibre. Un projecte únic ja que a més de garantir la tranquil·litat de la natura et trobes amb una infinitat de llibres a totes les parets de la casa, tant en hebreu com en anglès, per a tots els gustos.

La casa rural funciona des de l’any 2010 i va ser l’any 2011 quan van tenir l’experiència de rebre el mateix dia el president d’Israel, Simon Peres – que va fer una migdiada durant la tarda del dia del seu aniversari – i de rebre’m a mi. Sí, efectivament, quan hi vaig arribar, l’Itamar i la seva parella em van dir que dormiria a la “suite presidencial” fent la gràcia arran de la visita, hores enrere, del president…casualitats d’un país petit.

Finalment cal assenyalar que l’activitat més curiosa i apassionada de l’Itamar, sobre la qual ha escrit un llibre, és la de ser localitzador o detectiu de llibres. És una d’aquestes professions creatives que fan que et trobis amb situacions d’allò més diverses. Ha arribat a ser conegut a Israel per la seva capacitat de retrobar llibres que la gent pensava que mai més tornaria a veure.

Tal i com explica Nathan Zeldes, un amant dels llibres, a la seva web on comenta les seves llibreries preferides d’arreu del món (http://www.nzeldes.com/Miscellany/Bookmarks.htm). “La gent es dirigeix a ell dient “Vull aquell llibre que vaig tenir a Polònia quan era petit als anys 30′, tot el que recordo és una història amb un passadís fosc amb dues finestres a on hi havia una fotografia d’un gos gran. Crec que la portada era marró”. Itamar el buscarà. A vegades en aquell “aquí i ara”, a vegades amb el pas dels anys, però el trobarà. Mai els oblida i la seva memòria li permet retenir milers de comandes com aquesta”.

Diari d'un detectiu de llibres. La portada del llibre d'Itamar

Veus I: Una trobada amb Itamar Levy:

G.Y: Com entens l’asseveració que fa referència als jueus com “el poble del llibre”? Aquesta idea ha tingut influència en els teus interessos o t’ha inspirat a l’hora de realitzar la teva feina?

I.L: L’expressió “el poble del llibre, segons el meu criteri, al·ludeix més aviat a la Bíblia. Tot i això, s’ha mantingut com una referència a un poble que llegeix molts llibres. Ho puc constatar quotidianament a la meva llibreria, aL web que tinc i al meu Zimmer (casa rural). A la gent li agrada comprar i llegir llibres.

G.Y: Creus que avui dia, amb lnternet, els smart-phones, la televisió, etc. el poble jueu manté aquest tracte i estima especial pels llibres que tenien els seus antecessors o els nous interessos, tecnologies, formes de producció i consum cultural treuen rellevància al llibre?

I.L: Els llibres no fan la competència a les innovacions electròniques digitals. Aquestes desapareixeran per donar lloc a futures innovacions. Els llibres estaran sempre amb nosaltres. Els pares transmeten als seus fills l’amor pels llibres i aquests, encara que de petits estiguin ocupats amb Facebook, d’aquí a uns anys em demanaran que els busqui llibres que tenien a casa.

G.Y: No hi ha dubte que en el moment en què en hebreu es dóna a l’escola el nom de“Beit sefer (בית ספר)” (“beit” vol dir casa i “sefer” vol dir llibre), existeix un reconeixement directe al rol del llibre en l’adquisició de coneixements i d’educació dels nens.

I.L:Em sap greu que l’escola no compleixi la seva funció com a “casa del llibre”. Els professors es rendeixen a les tecnologies i, en comptes de despertar la curiositat dels joves, els tenen avorrits i fastiguejats.

G.Y: Sé que has escrit un llibre explicant algunes de les experiències que has tingut des que treballes com a detectiu de llibres. Com que jo no he pogut llegir el llibre, m’agradaria demanar-te que escullis alguna història i que la comentis breument.

I.L: Al meu llibre explico que un localitzador de llibres necessita una mica de sort; un exemple: quan una clienta em va demanar una Història Universal de H.G. Wells en castellà, vaig buscar-la a Espanya i a Sud Amèrica, sense resultat, i un dia comprant pa de pita al mercat de puces de la ciutat de Yaffo vaig veure un venedor que tenia una manta a terra amb un sol llibre, l’últim que li quedava d’aquell dia de vendes. Aquell era el llibre en castellà que havia estat buscant.

G.Y: Quina cosa relacionada amb els llibres t’agradaria dur a terme que encara no hagis tingut oportunitat de fer?

I.L: Crec que, a través de la meva feina, ja en duc a terme suficients i n’estic prou satisfet.

G.Y: Si ens recomanessis un llibre, (no necessàriament “El llibre”, però algun que tinguis en ment que t’hagi agradat) quin seria?

I.L: El llibre que més m’agrada es titula Binat HaShijvi (בינת השכוי) (en anglès The Cock’s Crow) d’Avigdor Dagan i relata les converses d’un metge rural amb el seu gall.

G.Y: Podries definir aquest país, Israel, amb uns pocs adjectius?

I.L: No sóc capaç de descriure aquest país en poques paraules, únicament la seva gent. Són càlids, amistosos i interessants i cadascuna de les persones és una història captivadora en si mateixa. 

Podeu consultar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Itamar_Levy

http://www.ithl.org.il/author_info.asp?id=163

Podeu fer seguiment de les properes publicacions del blog a través de:

http://www.facebook.com/UnCatalaAIsrael

http://www.flickr.com/photos/uncatalaaisrael/sets/ 

 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO:

El detective de libros

Hace poco más de un mes que llegué a Israel, y como estoy construyendo una nueva realidad aquí, siento que este blog formará parte de esta construcción.

He contado con la oportunidad de contactar a un profesional muy particular, a quien he tenido el gusto de entrevistar. Me pareció una buena oportunidad inaugurar este blog con una entrevista a esta persona en el transcurso de la semana de Sant Jordi (aquí se puede consultar la leyenda y la tradición: http://es.wikipedia.org/wiki/Día_de_San_Jorge).

Itamar Levy dedica todo el día a trabajar en proyectos que giran alrededor del libro. Es propietario de una tienda de libros de segunda mano en la ciudad de Zichron Ya’akov. Participa en un programa de radio que trata cuestiones relacionadas con la literatura y los libros, desde el año 1995; abrió una editorial el año 2000 y, junto con su pareja, gestionan una casa rural dedicada al libro. Este último es un proyecto único, ya que además de garantizar la tranquilidad de la naturaleza, te encontrás una infinidad de libros en todas las paredes de la casa, tanto en hebreo como en inglés, para todos los gustos.

La casa rural funciona desde el año 2010 y fue en el año 2011 cuando tuvieron la experiencia de recibir el mismo día al presidente de Israel, Simon Peres – que durmió una siesta durante la tarde del día de su aniversario – y de recibirme a mí. Sí, efectivamente, cuando llegué, Itamar y su pareja me dijeron que dormiría en la “suite presidencial” haciendo la broma a raíz de la visita, una pocas horas antes, del presidente…casualidades de un país pequeño.

Finalmente, cabe señalar que la actividad más curiosa y apasionada de Itamar, sobre la cual ha escrito un libro, es la de ser localizador o detective de libros. Es una de esas profesiones creativas que hacen que te encuentres en situaciones de lo más diversas. Ha llegado a ser conocido en Israel por su capacidad de reencontrar libros que la gente pensaba que jamás volvería a ver.

Tal y como explica Nathan Zeldes, un amante de los libros, en su web donde comenta sus librerías preferidas alrededor del mundo.

(http://www.nzeldes.com/Miscellany/Bookmarks.htm)

La gente se dirige a él diciendo “quiero aquel libro que tuve en Polonia cuando era pequeño durante los años 30′, todo lo que recuerdo es una historia en un pasillo oscuro con dos ventanas en el que había una fotografía de un perro grande. Creo que la portada era marrón” Itamar lo buscará. A veces en aquél mismo instante, a veces con el paso de los años, pero lo encontrará. Nunca se le olvidan, y su memoria le permite retener miles de pedidos como éste.

Voces I: Un encuentro con Itamar Levy

G.Y: ¿Cómo entiendes la aseveración que hace referencia a los judíos como “el pueblo del libro”? ¿Esta idea ha tenido influencia en tus intereses o te ha inspirado en el momento de realizar tu trabajo?

I.L: La expresión “el pueblo del libro”, según mi criterio, alude más bien a la Bíblia. Aún así, se ha mantenido como una referencia a un pueblo que lee muchos libros. Lo puedo constatar cotidianamente en mi librería, en la web que tengo y en mi Zimmer (casa rural). A la gente le gusta comprar y leer libros.

 G.Y: ¿Crees que a día de hoy, con internet, los Smartphone, la televisión, etc. el pueblo judío mantiene este trato y esta estima especial por los libros, como tenían sus antecesores? ¿O los nuevos intereses, tecnologías, formas de producción y consumo cultural quitan relevancia al libro?

I.L: Los libros no le hacen competencia a las innovaciones electrónicas digitales. Estas desaparecerán para dar lugar a futuras innovaciones. Los libros estarán siempre con nosotros. Los padres transmiten a sus hijos el amor por los libros y estos, aun que de pequeños estén ocupados con Facebook, dentro de unos años me pedirán que les busque los libros que tenían en casa.

 G.Y: No hay duda de que en el momento en el que en hebreo se da a la escuela el nombre de “Beit sefer (בית ספר)” (“beit” significa casa y “sefer” significa libro), existe un reconocimiento directo al rol del libro en la adquisición de conocimientos y en la educación de los niños.

I.L:Me sabe mal que la escuela no cumpla su función como “casa del libro”. Los profesores se rinden a las tecnologías y, en vez de despertar la curiosidad de los jóvenes, los tienen aburridos y asqueados.

G.Y: Se que has escrito un libro explicando algunas de las experiencias que has tenido desde que trabajas como detective de libros. Como no lo he podido leer, me gustaría pedirte que escojas alguna historia y que la comentes brevemente.

I.L: En mi libro explico que un localizador de libros necesita un poco de suerte; un ejemplo: cuando una clienta me pidió una Historia Universal de H.G. Wells en castellano, la busqué en España y en Sur América, sin resultado, y un día comprando pan de pita en el mercado de pulgas de la ciudad de Yaffo vi un vendedor que tenía una manta en el suelo con un solo libro, el último que le quedaba de aquel día de trabajo. Aquel era el libro en castellano que había estado buscando.

G.Y: ¿Qué cosa relacionada con los libros te gustaría llevar a cabo que aún no hayas tenido oportunidad de hacer?

I.L: Creo que, a través de mi trabajo, ya llevo suficientes cosas a cabo y estoy satisfecho.

G.Y: Si nos recomiendas un libro, (no necesariamente “El libro”, pero alguno que tengas en mente que te haya gustado), cuál sería?

I.L: El libro que más me ha gustado se titula Binat HaShijvi (בינת השכוי) (en inglés The Cock’s Crow) de Avigdor Dagan y relata las conversaciones de un médico rural con su gallo.

G.Y: ¿Podrías definir este país, Israel, con unos pocos adjetivos?

I.L: No soy capaz de describir este país en pocas palabras, únicamente a su gente. Son cálidos, amistosos, interesantes y cada una de las personas es una historia cautivadora en sí mismas.

Pueden consultar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Itamar_Levy

http://www.ithl.org.il/author_info.asp?id=163

Pueden seguir las próximas traducciones al castellano y publicaciones del blog en:

http://www.facebook.com/UnCatalaAIsrael

En esta cuenta de flickr pueden ver algunas fotografías que hago en estas tierras:

http://www.flickr.com/photos/uncatalaaisrael/sets/

4 comentaris

 • Barukh Nahon

  28/04/2012 23:03

  Molt bon article, m’ha agradat molt. Jo ja fa quasi un parell d’anys que visc a Yerushalayim, i en una ocasió vaig necessitar dels serveis d’un “detectiu de llibres”, que em va trobar un llibre descatalogadíssim per un preu irrisori, després d’haver vist que a les webs de llibre de segona mà estavà a com 100 vegades el que em va cobrar.

 • lukas

  06/05/2012 2:00

  i tried to understand and i hope that maybe the ‘leitmotif ´of this blog / article is exactly about this “trying to understand” …about trying to keep on surching the main touching motivs out of the complexity of different cultures, languages, sences of humor and ways of life… based on your sentence:”the only difference is that it´s not the same” ;-) so let´s keep on trying!

 • Olga Lucia

  07/05/2012 18:24

  Molt bon article, m’ha agradat molt!

 • Víctor Mesalles Almenara

  09/05/2012 11:11

  Interesante entrevista, Don Gabriel. Keep it up!

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús